การใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, exละอองดาว วิถี, "Synthesis of anionic surfactant from oleic acid", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020), 13 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย