Person Image

  Education

  • Ph.D. (Textiles), University of Manchester, U.K., 2547
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), ม. ศิลปากร, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  3DOMAbsorbent materialAlkaline hydrolysisAlkaline solutionsbleachingblended fabricBlended filmscassumunarchitosancigarette smokeCMCColor fastnessCorn cobCorn huskcottonCrystallinityCurcuminDegummingdisperse dyeDye bathDyeingDyeing propertiesEri silkFastness propertiesFilmFood productshome textilesHydrogelIndigoIndigo dyeIndigofera tinctoriakineticknitted fabricMCT-?-CDMicrocrystalline celluloseMonoazo disperse dyesNatural dyeNatural dyesnatural indigoNatural Red BrownphotocatalystPhotostabilityPigment printingPLAPLA/cotton blendPoly (lactic acid) fabricpoly(lactic acid)PolyesterpretreatmentPrintingRayonreaction ratereactive-dispersereducing agentReducing agentsReductionRegenerated Celluloseresisting agentrice branscouringself cleaningSelf-cleaning finishesSelf-cleaning propertysilkSilk fibroinSolvatochromismSolventsulphatoethylsulphoneSweet bambootamarind seedTextilesthickenerTiO2TiO2 nanoparticlesTitanium dioxideturmericUV protectionWater uptakeการตกแต่งสำเร็จ (Finishing)การบำบัดน้ำเสียการพัฒนาผลิตภัณฑ์การฟอกขาวการมัดย้อมการย้อมเด็กสมองพิการไทเทเนียมไดออกไซด์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Innovative Textile Products)ผ้าฝ้ายผ้าพอลิเอสเทอร์พอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (Polyester)วัสดุดูดซับ (Absorbent Material)วิตามินอีสีดีสเพิร์สสีธรรมชาติสีรีแอคทีฟไหมไหมอีรี่อนุภาคขนาดนาโนเมตร

  Interest

  Textile Dyeing and Finishing, Properties of Polymer , Dyeing of Polyester Fibres, Fiber Properties

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2562 - ก.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
  • ก.ค. 2555 - เม.ย. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 98 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Green reducing agents for indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Bechtold T., Suwanruji P.2018Journal of Cleaner Production
  197,pp. 106-113
  61
  2Effect of heat setting on dimensional stability and dyeing properties of poly(lactic) fibresPhillips D., Suesat J., Wilding M., Farrington D., Sandukas S., Bone J., Dervan S.2003Coloration Technology
  119(3),pp. 128-133
  39
  3Influence of different preparation and dyeing processes on the physical strength of the Ingeo + fibre component in an Ingeo fibre/cotton blend. Part 1: Scouring followed by dyeing with disperse and reactive dyesPhillips D., Suesat J., Wilding M., Farrington D., Sandukas S., Sawyer D., Bone J., Dervan S.2004Coloration Technology
  120(1),pp. 35-40
  37
  4Influence of different preparation and dyeing processes on the physical strength of the Ingeo fibre component in an Ingeo fibre/cotton blend. Part 2: Bleaching followed by dyeing with disperse and reactive dyesPhillips D., Suesat J., Wilding M., Farrington D., Sandukas S., Sawyer D., Bone J., Dervan S.2004Coloration Technology
  120(1),pp. 41-45
  27
  5Thermal migration of selected disperse dyes on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) (Ingeo) fibresPhillips D., Suesat J., Taylor J.A., Wilding M., Farrington D., Bone J., Dervan S.2004Coloration Technology
  120(5),pp. 260-264
  25
  6The influence of yarn-processing parameters on the tensile properties and structure of poly(l-lactic acid) fibresSuesat J., Phillips D., Wilding M., Farrington D.2003Polymer
  44(19),pp. 5993-6002
  17
  7Effect of blending factors on eri silk and cotton blended yarn and fabric characteristicsChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2008Macromolecular Symposia
  264(1),pp. 44-49
  17
  8Preparation and properties of microcrystalline cellulose from corn residuesSuesat J., Suwanruji P.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 1781-1784
  17
  9Correlation between the shade of an azo disperse dye on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) fibres with its spectroscopic properties in selected organic solventsSuesat J., Mungmeechai T., Suwanruji P., Parasuk W., Taylor J., Phillips D.2011Coloration Technology
  127(4),pp. 217-222
  14
  10Study on the dyeing properties of poly(lactic acid) and silk yarns with natural dyesUjjin S., Suesat J.2012Advanced Materials Research
  486,pp. 384-387
  14
  11Influence of MCT-β-cyclodextrin treatment on strength, reactive dyeing and third-hand cigarette smoke odor release properties of cotton fabricSetthayanond J., Sodsangchan C., Suwanruji P., Tooptompong P., Avinc O.2017Cellulose
  24(11),pp. 5233-5250
  13
  12The influence of NaCl concentration on the build-up properties and aggregation of reactive dyesSuesat J.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 558-568
  11
  13Preparation of tamarind-seed thickener for pigment printing on cottonTepparin S., Sae-Be P., Suesat J., Chumrum S.2011Advanced Materials Research
  233-235,pp. 1388-1391
  11
  14Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent for natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2017MATEC Web of Conferences
  108
  10
  15Study on spectroscopic and dyeing characteristics of curcumin on poly(lactic acid) and poly(ethylene terephthalate) fabricsSriumaroum V., Liprapan S., Siriphet B., Suesat J., Suwanruji P.2011Advanced Materials Research
  233-235,pp. 1384-1387
  9
  16Effect of pretreatment and dyeing processes on the physical properties of poly (lactic acid)/cotton blended fabricSuesat J., Sae-Be P., Suwanruji P.2012Advanced Materials Research
  486,pp. 253-259
  9
  17Study of the removal of a disperse dye stain from a polyester/elastane blendSuwanruji P., Chuaybamrung L., Suesat J., Hannongbua S., Taylor J., Phillips D.2012Coloration Technology
  128(2),pp. 103-107
  8
  18Chitosan as a thickener for direct printing of natural dye on cotton fabricChoomchit J., Suesat J., Sae-Be P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 3394-3397
  8
  19Exhaust dyeing poly (lactic acid) fabrics with indigo dye obtained from indigofera tinctoriaSidarkote R., Suwanruji P., Suesat J.2014Advanced Materials Research
  1025-1026,pp. 531-534
  7
  20Effect of chitosan and turmeric dye on ultraviolet protection properties of polyester fabricSriumaoum V., Sodsangchan C., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 658-661
  6
  21Application of sulphatoethylsulphone reactive-disperse dye on PLA and cotton fabricsHansakulwat P., Sae-Bae P., Setthayanond J., Na Phatthalung I.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 641-644
  5
  22Mao berry as a green reducing agent in natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2021Journal of the Textile Institute
  4
  23Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) TiO2: Photodegradation catalystBowornhathai T., Suwanruji P., Setthayanond J., Kityakarn S., Achiwawanich S.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 132-135
  4
  24Utilization of spent coffee ground oil in eco-friendly scouring and reactive dyeing processes for cottonSeemork K., Setthayanond J., Suwanruji P., Tooptompong P.2020Materials Science Forum
  1005 MSF,pp. 85-92
  4
  25Influence of Eri silk fibre on the physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarnChollakup R., Suesat J., Ujjin S.2010Coloration Technology
  126(1),pp. 42-47
  4
  26Self-cleaning Property of Polyester Fabrics Finished with 3DOM TiO2Joomjarearn P., Achiwawanich S., Setthayanond J., Suwanruji P.2020Fibers and Polymers
  21(9),pp. 1975-1982
  3
  27Study of the relationships between the chemical structures of azo disperse dyes and their dyeing properties on polyesterMungmeechai T., Suesat J., Suwanruji P.2010Advanced Materials Research
  93-94,pp. 332-335
  3
  28Study of energy-saving dyeing process for poly(lactic acid) fabricSiriphet B., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 110-113
  3
  29Influence of Monochlorotriazine-β-cyclodextrin treatment on dyeing and fastness properties of the hot-dyeing reactive dye on cottonSodsangchan C., Setthayanond J., Suwanruji P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 662-665
  3
  30Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residueSaikhao L., Saikhao L., Suwanruji P., Suesat J., Sae-Be P.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 1666-1669
  2
  31Investigation into the blocking effect of reactive dye combinations in exhaust dyeing of cottonSuwanruji P., Sidarkote R., Suesat J.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 569-572
  2
  32Effect of dye dispersion preparation on disperse dyeing performance on polyester fabricSiriphet B., Suesat J., Suwanruji P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 534-537
  2
  33Chromium (VI) adsorption study using bio-adsorbent material derived from tamarind-seed testaSetthayanond J., Sae-Bae P., Chaiyapongputti P., Lim P.2017Key Engineering Materials
  723 KEM,pp. 534-539
  2
  34Aroma finishing and pigment printing of thai silk fabric by 1-step all-in printing processSetthayanond J., Lim P.2020Materials Science Forum
  1005 MSF,pp. 123-13
  2
  35Investigation of UV protection, self-cleaning and dyeing properties of nano TiO2-treated poly(lactic acid) fabricTungtriratanakul S., Setthayanond J., Avinc O., Suwanruji P., Sae-Bae P.2016Asian Journal of Chemistry
  28(11),pp. 2398-2402
  2
  36Development of adsorbent material from tamarind-seed testa for reactive dye adsorptionChaiyapongputti P., Sae-Bae P., Setthayanond J., Munsuwan P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 650-653
  2
  37It May Be Eco-Friendly But is an Ingeo TM/Cellulose Blend Strong Enough to Withstand Wet Processing?Suesat J., Phillips D.2007Ecotextiles: The Way Forward for Sustainable Development in Textiles
  ,pp. 91-95
  1
  38Optimization of salt-free reactive dyeing process for cotton with coconut oil/water dual-phase dyeing systemSEEMORK K., SETTHAYANOND J., SUWANRUJI P., TOOPTOMPONG P.2021Asian Journal of Chemistry
  33(9),pp. 2099-2104
  1
  39Optimized Vatting condition study for natural indigo dyeing on silk yarnUjjin S., Setthayanond J.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 749-752
  1
  40Low-level cationisation of cotton opens a chemical saving route to salt free reactive dyeingSetthayanond J., Netzer F., Seemork K., Suwanruji P., Bechtold T., Pham T., Manian A.P.2023Cellulose
  1
  41Colour properties of cigarette smoke-exposed cotton and silk fabrics and their nicotine releaseNongnuch W., Suwanruji P., Setthayanond J.2018Industria Textila
  69(4),pp. 328-333
  1
  422,2′-({4-[(4-Nitrophenyl)diazenyl]phenyl}imino)diethanolDuangthongyou T., Suwanruji P., Suesat J., Achiwawanich S.2013Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  69(1)
  1
  43Preparation and characterization of cellulose films with curcuminSuksulap J., Suwanruji P., Setthayanond J.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 555-558
  1
  44Photostability of monoazo disperse dyes in different solventsIttarat N., Suwanruji P., Karpkird T., Setthayanond J.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 472-475
  0
  45Dyeing and fastness properties of natural dyes on cotton grafted with monochlorotriazine-β-cyclodextrinHernhow P., Suwanruji P., Karpkird T., Suesat J.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 590-593
  0
  46Self-cleaning finishes on PET and PLA fabrics using TiO2 nanoparticlesJoomjarearn P., Achiwawanich S., Setthayanond J., Suwanruji P.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 180-184
  0
  47Evaluation of indigo dyeing on poly(lactic acid) by response surface methodologySuwanruji P., Sidarkote R., Setthayanond J.2016Asian Journal of Chemistry
  28(6),pp. 1371-1375
  0
  48Colorimetric Properties of Disperse-dyed Polyester Fabrics Treated with Nano TiO2Setthayanond J., Suwanruji P., Tooptompong P., Tungtriratanakul S.2022Trends in Sciences
  19(14)
  0
  49Thermal migration and fastness properties of disperse dyes on poly(ethylene terephthalate) (PET) and poly(lactic acid) fibersSuesat J.2006Proceedings - International Fiber Conference 2006: Extreme and Aesthetic Textiles, IFC 2006
  ,pp. 199-200
  0
  50Development of dyeing process for sulphatoethylsulphone reactive-disperse dye on natural and synthetic fibersPukngam J., Tooptompong P., Setthayanond J., Hansakulwat P.2020Materials Science Forum
  1005 MSF,pp. 116-122
  0
  51Development of thickener and resisting agent based on glutinous rice flour for pigment printing on cottonSae-Bae P., Setthayanond J., Tuntariyanond P., Srirattanophas C.2014WIT Transactions on Engineering Sciences
  87,pp. 319-330
  0
  52Kinetic analysis of alkaline extraction on sweet-bamboo leavesSae-Be P., Suesat J., Chumrum S.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 467-470
  0