การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว อดิศา ขจัดภัย, "Effect of Emulsifiers on Pasting Properties of Rice Flour and Alkaline Rice Noodle Qualities", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย