การพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับให้กำเนิดพลาสมาของอากาศ