การค้นหาสารต้นแบบสำหรับยารักษาโรคอัลไซเมอร์และเบาหวานจาก ทรัพยากรพืชและราของไทยและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์:การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 5
2019 exดร.เตือนใจ สมบูรณ์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Torsional flexibility of undecorated catechol diether compound as potent NNRTI targeting HIV-1 reverse transcriptase", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 86, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 286-297
2019 exดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Predicting the Binding Affinity of P38 Map Kinase Inhibitors using Free Energy Calculations", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 93-105
2018 exMuangnil, P, exSatitsri, S, exTadpetch, K, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exChatsudthipong, V, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exRukachaisirikul, V, exMuanprasat, C, "A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheas", BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY, ปีที่ 150, เมษายน 2018, หน้า 291-302
2016 exMaha, Athip, exRukachaisirikul, Vatcharin, exSaithong, Saowanit, exPhongpaichit, Souwalak, exPoonsuwan, Wimarak, exSakayaroj, Jariya, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 122, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 223-229
2016 exRajachan, O.-A., exKanokmedhakul, K., exSanmanoch, W., exBoonlue, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exKanokmedhakul, S., "Chevalone C analogues and globoscinic acid derivatives from the fungus Neosartorya spinosa KKU-1NK1", Phytochemistry, ปีที่ 132, ธันวาคม 2016, หน้า 68-75
Publish Year International Conference 2
2018 exนายชาตินิวัติ สุขสำราญ, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Computational Study of Binding Mode of Depsidones in Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2", The 22nd International Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 2 - 3 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKanokorn Sudto, exChompoonuch Tancharoen, exDarinee Phromyothin, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exYan Hua Qin, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exHui-Ming Ge, exRen Xiang Tan, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Target identification of hopeahainol C for antibacterial activity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย