Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D.(Organic Chemistry), University of Montana , สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  Acetylcholinesterase inhibitorAcetylcholinesterase inhibitorsacridonealkaloidsbiological activityCoumarinscrystallizedCRYSTAL-STRUCTURECyclic peptidecytokeratincytotoxicityDDerris malaccensisDiptoindonesin Ddipyridodiazepinonediterpenedocosyl ferulate derivativedrug cytotoxicitydrug determinationdrug isolationdrug releasedrug researchHedychium coronariumHedychium sp.heterocyclic compoundHETERODIMERHigh-throughput screeningHIVHIV-1HIV-1 reverse transcriptaseHIV-1 RT inhibitorsHopeafuranHopeahainol Chumanhuman cellIC 50IEFPCMIMMUNODEFICIENCY-VIRUS TYPE-1inhibitionIon-pair liquid-liquid extractionIRisocoronarin DL-?-peptideslabda 8(17)Labdane diterpenesMECHANISMSMenispermaceaemethylene homologuesMolecular DockingMolecular interactionMOLECULAR-BASISNatural Products, Organic Synthesis etcN-benzylpyridiniumnevirapineNMROxoaporphinePathwayphytochemistryPicoGreenplant medicinal productplant rootpoly(L-lactic acid) (PLLA)Polylactic acidpolymerPOLYMERIZATIONpomiferinpomiferin-4 '-O-methyl etherprenylated chalconeprenylated isoflavonepriority journalproteomic analysisPyridinium derivativesquantum chemical calculationsREPLICATIONResveratrol oligomersreverse transcriptaseReverse transcriptase inhibitorsScaffoldscopoletinShorea roxburghii G. DonspectroscopyStephania venosaStephania venosa (Blume) SprengSTRUCTURAL BASISstructure analysisSynthesisthailandineTriglycerideunclassified drugValinomycinZingiberaceaeการต้านมะเร็งเคมีอินทรีย์ชะเอมเทศยายาต้านเอดส์ นวัตกรรมวิจัยรีเวิร์สทรานสคิปเทสสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สมุนไพร ยารักษาโรคองค์ประกอบทางเคมีเอดส์

  Interest

  เคมีอินทรีย์, Natural Products, Organic Synthesis etc

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Alginate/gelatine hydrogels: Characterisation and application of antioxidant releaseNooeaid P., Chuysinuan P., Techasakul S.2017Green Materials
  5(4),pp. 153-164
  18
  2Dried-state bacterial cellulose (Acetobacter xylinum) and polyvinyl-alcohol-based hydrogel: An approach to a personal care materialChunshom N., Chuysinuan P., Techasakul S., Ummartyotin S.2018Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  3(3),pp. 296-302
  17
  3Synthesis and anti-acetylcholinesterase activity of scopoletin derivativesKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Saparpakorn P., Techasakul S., Techasakul S.2016Bioorganic Chemistry
  65,pp. 137-145
  17
  4Antifungal activity of coronarin D against Candida albicansKaomongkolgit R., Jamdee K., Wongnoi S., Chimnoi N., Techasakul S., Techasakul S.2012Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology
  114(1),pp. 61-66
  16
  5Roscotanes and roscoranes: Oxygenated abietane and pimarane diterpenoids from Kaempferia roscoeanaBoonsombat J., Mahidol C., Chawengrum P., Reuk-Ngam N., Chimnoi N., Techasakul S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Thongnest S.2017Phytochemistry
  143,pp. 36-44
  16
  6The chemical composition and antioxidant and release properties of a black rice (Oryza sativa L.)-loaded chitosan and polyvinyl alcohol compositeThanyacharoen T., Chuysinuan P., Techasakul S., Na Lampang Noenplab A., Ummartyotin S.2017Journal of Molecular Liquids
  248,pp. 1065-1070
  15
  7Enhanced Structural Stability and Controlled Drug Release of Hydrophilic Antibiotic-Loaded Alginate/Soy Protein Isolate Core-Sheath Fibers for Tissue Engineering ApplicationsChuysinuan P., Pengsuk C., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J., Nooeaid P.2019Fibers and Polymers
  20(1)
  14
  8Synthesis of homo- and hetero-oligosaccharides by Thai rosewood β- glucosidaseSrisomsap C., Subhasitanont P., Techasakul S., Surarit R., Surarit R., Svasti J., Svasti J.1999Biotechnology Letters
  21(11),pp. 947-951
  14
  9Characterization, release, and antioxidant activity of caffeic acid-loaded collagen and chitosan hydrogel compositesThongchai K., Chuysinuan P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2020Journal of Materials Research and Technology
  9(3),pp. 6512-6520
  12
  10NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activitiesThammaporn R., Thammaporn R., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Boonsri P., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Techasakul S., Kato K., Kato K., Hannongbua S.2015Scientific Reports
  5
  11
  11Development of gelatin hydrogel pads incorporated with Eupatorium adenophorum essential oil as antibacterial wound dressingChuysinuan P., Chimnoi N., Reuk-Ngam N., Khlaychan P., Makarasen A., Wetprasit N., Dechtrirat D., Supaphol P., Techasakul S.2019Polymer Bulletin
  76(2),pp. 701-724
  10
  12Core shell microcapsules of neem seed oil extract containing azadirachtin and biodegradable polymers and their release characteristicsSittipummongkol K., Chuysinuan P., Techasakul S., Pisitsak P., Pechyen C.2019Polymer Bulletin
  76(8),pp. 3803-3817
  10
  13Divergent Total Syntheses to Azafluoranthene and Dehydroaporphine AlkaloidsKhunnawutmanotham N., Sahakitpichan P., Chimnoi N., Techasakul S., Techasakul S.2015European Journal of Organic Chemistry
  2015(28),pp. 6324-6332
  10
  14Preparation and characterization of electrospun polyacrylonitrile fiber mats containing Garcinia mangostanaChuysinuan P., Techasakul S., Suksamrarn S., Wetprasit N., Hongmanee P., Supaphol P.2018Polymer Bulletin
  75(3),pp. 1311-1327
  10
  15Electrospun characteristics of gallic acid-loaded poly vinyl alcohol fibers: Release characteristics and antioxidant propertiesChuysinuan P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2018Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  3(2),pp. 175-180
  10
  16Development of gallic acid/cyclodextrin inclusion complex in freeze-dried bacterial cellulose and poly (vinyl alcohol) hydrogel: Controlled-release characteristic and antioxidant propertiesChunshom N., Chuysinuan P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2019Materials Chemistry and Physics
  232,pp. 294-300
  8
  17Mode of action and synergistic effect of valinomycin and cereulide with amphotericin B against Candida albicans and Cryptococcus albidusMakarasen A., Reukngam N., Khlaychan P., Chuysinuan P., Isobe M., Techasakul S.2018Journal de Mycologie Medicale
  28(1),pp. 112-121
  7
  18Novel 2-chloro-8-arylthiomethyldipyridodiazepinone derivatives with activity against HIV-1 reverse transcriptaseKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Saparpakorn P., Pungpo P., Louisirirotchanakul S., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2007Molecules
  12(2),pp. 218-230
  7
  19Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable AgricultureNooeaid P., Chuysinuan P., Pitakdantham W., Aryuwananon D., Techasakul S., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Journal of Polymers and the Environment
  6
  20Magnetic carbon nanofiber composite adsorbent through green in-situ conversion of bacterial cellulose for highly efficient removal of bisphenol AThaveemas P., Chuenchom L., Kaowphong S., Techasakul S., Saparpakorn P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Bioresource Technology
  333
  5
  21Poly(lactic acid) (PLA) electrospun fibers containing rice extract: Release characteristics and their antioxidant activityChuysinuan P., Chimnoi N., Pattani L., Khlaychan P., Nooeaid P., Techasakul S.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 83-87
  5
  22Prenylated flavonoids from the leaves of Derris malaccensis and their cytotoxicityChokchaichamnankit D., Kongjinda V., Khunnawutmanotham N., Chimnoi N., Pisutcharoenpong S., Techasakul S., Techasakul S.2011Natural Product Communications
  6(8),pp. 1103-1106
  5
  23Benzyl and phenylethanoid glycosides from the leaves of Magnolia sirindhorniaeSrinroch C., Sahakitpichan P., Techasakul S., Chimnoi N., Ruchirawat S., Kanchanapoom T., Kanchanapoom T.2019Phytochemistry Letters
  30,pp. 205-209
  5
  24Development of bacterial cellulose and polycaprolactone (PCL) based composite for medical materialKotcharat P., Chuysinuan P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2021Sustainable Chemistry and Pharmacy
  20
  4
  25Preparation of chitosan/hydrolyzed collagen/hyaluronic acid based hydrogel composite with caffeic acid additionChuysinuan P., Thanyacharoen T., Thongchai K., Techasakul S., Ummartyotin S.2020International Journal of Biological Macromolecules
  162,pp. 1937-1943
  4
  26Efficient One-Pot Synthesis of Tetrahydronaphtho[2,1-f]isoquinolines by Using Domino Pictet–Spengler/Friedel–Crafts-Type ReactionsKhunnawutmanotham N., Sahakitpichan P., Chimnoi N., Techasakul S.2017European Journal of Organic Chemistry
  2017(43),pp. 6434-6440
  4
  27Conformational analysis of nevirapine in solutions based on nmr spectroscopy and quantum chemical calculationsVailikhit V., Bunsawansong P., Techasakul S., Hannongbua S.2006Journal of Theoretical and Computational Chemistry
  5(4),pp. 913-924
  4
  28Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activityKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Thitithanyanont A., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Pungpo P., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2009Beilstein Journal of Organic Chemistry
  5
  4
  29Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar RoxbWongkanya R., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuysinuan P., Yingyuad P., Yingyuad P., Nooeaid P., Techasakul S., Chuenchom L., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Materials Research Express
  7(5)
  4
  30Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Pengsuk C., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J.2020Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  5(3),pp. 337-345
  4
  31Synthesis of 3-aminocoumarin-N-benzylpyridinium conjugates with nanomolar inhibitory activity against acetylcholinesteraseKhunnawutmanotham N., Laongthipparos C., Saparpakorn P., Chimnoi N., Techasakul S.2018Beilstein Journal of Organic Chemistry
  14,pp. 2545-2552
  3
  32Identification of volatile constituents in Artabotrys hexapetalus flowers using simple headspace solvent-trapping technique in combination with gas chromatography-mass spectrometry and retention indicesMahidol C., Chimnoi N., Chokchaichamnankit D., Techasakul S.2005Acta Horticulturae
  677,pp. 43-50
  3
  33Molecular Docking Studies and Synthesis of Amino-oxy-diarylquinoline Derivatives as Potent Non-nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase InhibitorsMakarasen A., Kuno M., Patnin S., Reukngam N., Khlaychan P., Deeyohe S., Intachote P., Saimanee B., Sengsai S., Boonsri P., Chaivisuthangkura A., Sirithana W., Techasakul S.2019Drug Research
  69(12),pp. 671-682
  3
  342-Aminobenzoyl and megastigmane glycosides from Wrightia antidysentericaSrinroch C., Sahakitpichan P., Techasakul S., Chimnoi N., Ruchirawat S., Kanchanapoom T., Kanchanapoom T.2019Phytochemistry Letters
  29,pp. 61-64
  3
  35In vitro antimicrobial activity of cereulide and valinomycin compare with cyclic D, L-α-peptides and their enhanced effectMakarasen A., Reuk-Ngam N., Chuysinuan P., Aonsri C., Chimnoi N., Isobe M., Techasakul S., Techasakul S.2015International Journal of Pharma and Bio Sciences
  6(1),pp. P77-P85
  2
  36Binding interaction of potent HIV-1 NNRTIs, amino-oxy-diarylquinoline with the transport protein using spectroscopic and molecular dockingPatnin S., Makarasen A., Kuno M., Deeyohe S., Techasakul S., Chaivisuthangkura A.2020Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  233
  2
  37Coronarin D conjugated to methylene homologues of chlorambucil: Synthesis and evaluation of their cytotoxicityKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Champathong W., Lerdsirisuk P., Khotmor T., Techasakul S., Techasakul S.2012Journal of Chemical Research
  36(6),pp. 374-378
  2
  38Facile isolation and purification of thailandine, a biologically active oxoaporphine alkaloid, from Stephania venosa leaves using ion-pair liquid-liquid extractionChimnoi N., Khunnawutmanotham N., Feungfuloy P., Chatrewongwan K., Techasakul S., Techasakul S.2013Research Journal of Medicinal Plant
  7(1),pp. 68-76
  1
  39Physico-chemical and in vitro cytotoxic properties of alginate/soy protein isolated scaffolds for tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Chuysinuan P., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 46-51
  1
  40Novel magnetically interconnected micro/macroporous structure of monolithic porous carbon adsorbent derived from sodium alginate and wasted black liquor and its adsorption performanceOnsri P., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Nooeaid P., Eiad-Ua A., Amornpitoksuk P., Techasakul S., Taufiq A., Chuenchom L.2021Journal of Renewable Materials
  9(6),pp. 1059-1074
  1
  41(-)-CrebanineDuangthongyou T., Makarasen A., Techasakul S., Chimnoi N., Siripaisarnpipat S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  67(2)
  1
  42Facile preparation of magnetic carbon nanofiber composite from nata de coco for removal of methylene blue dye from waterThaveemas P., Chuenchom L., Techasakul S., Watcharin W., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  1
  43Synthesis, cytotoxicity evaluation, and molecular modeling studies of 2,N10-substituted acridones as DNA-intercalating agentsKhunnawutmanotham N., Jumpathong W., Eurtivong C., Chimnoi N., Techasakul S.2020Journal of Chemical Research
  44(7-8),pp. 410-425
  1
  44Integration of collagen into chitosan blend film composites: physicochemical property aspects for pharmaceutical materialsThongchai K., Chuysinuan P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2020SN Applied Sciences
  2(2)
  1
  45Gelatin scaffolds loaded with asiaticoside/2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin complex for use as wound dressingsChoipang C., Buntum T., Chuysinuan P., Techasakul S., Supaphol P., Suwantong O.2021Polymers for Advanced Technologies
  32(3),pp. 1187-1193
  0
  46The Encapsulation of Green Tea Extract in Cyclodextrin and Loading into Chitosan-Based Composites: Controlled-Release Behavior and Antioxidant PropertiesChuysinuan P., Chunshom N., Kotcharat P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2021Journal of Polymers and the Environment
  29(8),pp. 2628-2638
  0
  47Enhanced Performance of Aloe vera-Incorporated Bacterial Cellulose/Polycaprolactone Composite Film for Wound Dressing ApplicationsKotcharat P., Chuysinuan P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Ummartyotin S.2021Journal of Polymers and the Environment
  0
  48Zingiber cassumunar roxb. Essential oil-loaded electrospun poly(lactic acid)/poly(ethylene oxide) fiber blend membrane for antibacterial wound dressing applicationSinsup P., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuenchom L., Prajongtat P., Techasakul S., Yingyuad P., Yingyuad P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Membranes
  11(9)
  0
  49Facile Extraction of Three Main Indole Alkaloids from Mitragyna speciosa by Using Hot WaterKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Nangkoed P., Hasakunpaisarn A., Wiwattanapaisarn W., Techasakul S.2021ChemistrySelect
  6(38),pp. 10221-10225
  0
  50Injectable eggshell-derived hydroxyapatite-incorporated fibroin-alginate composite hydrogel for bone tissue engineeringChuysinuan P., Nooeaid P., Thanyacharoen T., Techasakul S., Pavasant P., Kanjanamekanant K.2021International Journal of Biological Macromolecules
  193,pp. 799-808
  0
  51Diptoindonesin D, a potent antibacterial activity against gram-positive bacteria, an inhibitor of penicillin-binding protein 2a from the stem bark of Shorea roxburghii G.DonSudto K., Saparpakorn P., Saparpakorn P., Tancharoen C., Tancharoen C., Phromyothin D., Techasakul S., Khunnawutmanotham N., Vajrodaya S., Ge H.M., Tan R.X., Tan R.X., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1161-1175
  0
  52Crystal structure of new prenylated chalcone from derris malaccensisSiripaisarnpipat S., Kongjinda V., Techasakul S.2007Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online
  23(2)
  0
  531-(2-Bromobenzoyl)-6,7-(methylenedioxy) isoquinolineAchiwawanich S., Khunnawutmanotham N., Techasakul S., Chaichitc N., Siripaisarnpipat S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  67(1)
  0
  54Electrospinning of alginate/soy protein isolated nanofibers and their release characteristics for biomedical applicationsWongkanya R., Chuysinuan P., Pengsuk C., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Nooeaid P.2017Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  2(3),pp. 309-316
  53
  55Gallic acid-loaded electrospun poly(L-lactic acid) fiber mats and their release characteristicChuysinuan P., Chimnoi N., Techasakul S., Supaphol P.2009Macromolecular Chemistry and Physics
  210(10),pp. 814-822
  48
  56Labdane diterpenes from the rhizomes of Hedychium coronariumChimnoi N., Pisutjaroenpong S., Ngiwsara L., Dechtrirut D., Chokchaichamnankit D., Khunnawutmanotham N., Mahidol C., Techasakul S., Techasakul S.2008Natural Product Research
  22(14),pp. 1249-1256
  43
  57Development of a gallic acid-loaded chitosan and polyvinyl alcohol hydrogel composite: Release characteristics and antioxidant activityThanyacharoen T., Chuysinuan P., Techasakul S., Nooeaid P., Ummartyotin S.2018International Journal of Biological Macromolecules
  107(PartA),pp. 363-370
  39
  58Dalcochinin-8'-O-β-D-glucoside and its β-glucosidase enzyme from Dalbergia cochinchinensisSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Techasakul S., Techasakul S., Surarit R., Surarit R.1999Phytochemistry
  50(5),pp. 739-743
  35
  59Cytotoxic and antimicrobial activities of aporphine alkaloids isolated from stephania venosa (Blume) sprengMakarasen A., Sirithana W., Mogkhuntod S., Khunnawutmanotham N., Chimnoi N., Techasakul S., Techasakul S.2011Planta Medica
  77(13),pp. 1519-1524
  31
  60Proteomic profiling of cholangiocarcinoma cell line treated with pomiferin from Derris malaccensisSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Subhasitanont P., Keeratichamroen S., Chokchaichamnankit D., Ngiwsara L., Chimnoi N., Pisutjaroenpong S., Techasakul S., Techasakul S., Chen S.2005Proteomics
  5(17),pp. 4504-4509
  29
  61Antimicrobial activity of coronarin D and its synergistic potential with antibioticsReuk-Ngam N., Chimnoi N., Khunnawutmanotham N., Techasakul S., Techasakul S.2014BioMed Research International
  2014
  29
  62Characterization of essential oil from Ocimum gratissimum leaves: Antibacterial and mode of action against selected gastroenteritis pathogensChimnoi N., Reuk-ngam N., Chuysinuan P., Khlaychan P., Khunnawutmanotham N., Chokchaichamnankit D., Thamniyom W., Klayraung S., Mahidol C., Techasakul S.2018Microbial Pathogenesis
  118,pp. 290-300
  21
  63Phytochemical reinvestigation of labdane-type diterpenes and their cytotoxicity from the rhizomes of Hedychium coronariumChimnoi N., Sarasuk C., Khunnawutmanotham N., Intachote P., Seangsai S., Saimanee B., Pisutjaroenpong S., Mahidol C., Techasakul S., Techasakul S.2009Phytochemistry Letters
  2(4),pp. 184-187
  21