การใช้การออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมทางกายทางเลือกในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในประเทศโปรตุเกส

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJoana Carvalho, exAndr? Seabra, exEdwin Rosenberg, exรศ.เจริญ กระบวนรัตน์, inนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, exWarinthorn Thanak, exPongtorn Sangwipark, "The Effects of Nine Matrices Exercise Training on Physical Fitness and Health in Older Adults", 21st annual Congress of the European College of Sport Science "Crossing Borders Through Sport Science, 6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2016, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 exProf. Dr. Andre' Seabra, inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf" Dr. Joana Carvalho, exProf. Dr. Paula Santos, exProf. Dr. Maria J Carvalho, exProf. Dr. Ana C Seabra, exProf. Dr. Manuel COELHO-E-SILVA, exProf. Dr. Susana VALE, exProf. Dr. Henrique NASCIMENTO, exProf. Dr. Lui?s BELO, exProf. Dr. Jose? OLIVEIRA, exProf. Dr. Jorge MOTA, exProf. Dr. Liliana BEIRA?O, exProf. Dr. Carla RE?GO, "การเล่นฟุตบอลเชิงนันทนาการเป็นยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นร่วมกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็กอ้วนจริงหรือ?", The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health , 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพหมานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย