การวิจัยและพัฒนาเพื่่อประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exดร.รัตติกาล ทรัพย์โมค, "Predator effectiveness and their roles in controlling thrips on lettuce under hydroponic cultivation", XXV International Congress of Entomology (ICE 2016), 19 - 23 กันยายน 2016, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา