การทำพองข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์

Publish Year International Conference 4
2016 exThao Thanh Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นและอุณหภูมิต่อสมบัติการพองตัวของข้าวเกรียบปลาด้วยอินฟราเรด", 2016 International Conference on Food Properties (ICFP2016), 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวคริษฐา เจริญพจน์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การทำพองข้าวเกรียบกุ้งด้วยเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 4 กุมภาพันธ์ 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exThao Thanh Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นเริ่มต้นและกำลังไมโครเวฟต่อสมบัติบางชนิดของข้าวเกรียบปลาที่ทำพองด้วยเตาอินฟราเรด", Food Innovation Asia Conference 2016, 15 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนส. คริษฐา เจริญพจน์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำพองด้วยเตาไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ต่อคุณภาพข้าวเกรียบกุ้ง", The 4th International Graduate Research Conference, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส คริษฐา เจริญพจน์, "ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปที่ทำพองด้วยเตาอบไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องและกรรมวิธีการผลิต", สกว , 2020