การแปรรูปดาหลาและขิงประดับ

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Nutritional compositions and antioxidant activity of torch ginger (Etlingera elatior) flower", The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45): "Seedling Innovation for Sustainable Development", 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย