Conference

การประเมินเชื้อพันธุกรรมพลัมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระ
การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครับรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง
ชาติ
7 - 9 มกราคม 2010
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-