Conference

การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
ชาติ
2 กันยายน 2006
-
-
-

Author

Output From Project

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :หลักเกณฑ์การรับรองอาหารลดนำตาล ไขมัน โซเดียม,26 ก.พ. 2009 - 1 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :แผนอาหารและโภชนาการเชิงรุก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง การพัฒนาการผลิตขนมขบเคี้ยวต้นแบบเพื่อสุขภาพสำหรัในการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก” บเด็ก ,8 ม.ค. 2007 - 8 ม.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการ Happy & Healthy โดยโรงพยาบาลวิภาวดี คลื่น FM 102 MHZ การใช้ประโยชน์ :ขนมเด็กและการเลือกขนมที่ดีต่อสุขภาพ ,24 ม.ค. 2009 - 24 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การใช้ประโยชน์ :บิสกิตถั่วแดง ตราก เอ๋ย ก ไก่,23 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบ ,24 ก.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การใช้ประโยชน์ :ข้าวโพดอบกรอบ เดอร์สตาร์,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ปลาแผ่นอบกรอบ,24 ก.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :แครกเกอร์มันฝรั่ง รส โนริ,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :คุกกี้ หนูช้อย,2 พ.ย. 2009 - 2 พ.ย. 2009