เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ขนมขบเคี้ยวทางเลือก:แนวทางใหม่เพื่อสุขภาพ", Food Focus Thailand, ตุลาคม 2006, หน้า 16-23
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทสรุปเส้นทางสู่การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพเด้กเชิงอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 3 , 3 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "ความก้าวหน้าของการพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ", ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 5 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม., 2 กันยายน 2006