Conference

การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ชาติ
17 - 18 สิงหาคม 2017
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-