Conference

Article
ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันแห้ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
3 - 4 สิงหาคม 2017
Location
โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-