Conference

Article
ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด สมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.
Conference
การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-