Conference

Article
การจำลองการรั่วไหลของแอมโมเนียในห้องเย็นด้วยโปรแกรม ALOHA
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-