สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Absorber plateairfoilAutomotive Engineering Automotive Testbackrestbiodieselbone fracturecatalytic converterChannelcombustionDelta-wingletdieseldiesel enginedragdual fuelDynamic Compression PlateemissionemissionsengineEquilibrium Analysisethanolexhaust gas recirculationexplicit dynamicfemur fracturefinite difference methodfinite elementfinite element analysisFinite Element MethodFluid flowFuzzy ControlGenetic algorithmHeat exchangerHeat transferHeat transfer enhancement performanceheterogeneous combustionhydrogenHydrogen-diesel dual fuelimage alignmentINTERFRAGMENTARY MODULUSinterfragmentary strainLC-DCPlimited contact dynamics compression plateMachine visionNusselt numberoblique crashParticulate MatterPressureReverse EngineeringReynolds numberRobotics seatSimulationsize distributionSolar air heaterspoilerstructurestudent formulaSupercritical CO2SUVTemperaturethermal performancethermal/visible image fusionTraveling Salesman ProblemTurbulent flowVibrationVortex flowVortex generatorVortex generatorsWingletการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นการปรับอากาศการไหลหมุนควงความเสียดทานคุณลักษณะการเผาไหม้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยืดหลังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนงานทดสอบยานยนต์จักรยาน แรงต้านอากาศ อุโมงค์ลม พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณท่อกลมแบบแม่เหล็กไบโอดีเซลปีกปีกสี่เหลี่ยมแผ่นพรุนพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณฟอร์มูล่านักศึกษาไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปสมรรถนะสมรรถนะเชิงความร้อนสารทำความเย็นอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลอาหารอุณหภูมิอุณหภูมิอากาศอุตสาหกรรมเอทานอล

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 388 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 184 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 204 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 112 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 40 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)