Conference

Article
การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 4
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 30 เมษายน 2015
Location
พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-