การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, exMeelai, S., inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChumphon, T., "Selection and validation of carbohydrate-utilizing bacteria as a new probiotic candidate to develop probiotic-supplemented thai rice cultivar product", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 717-730
Publish Year National Conference 1
2015 exนายฐาปกรณ์ ชุมพล, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, exดร. สุจินันท์ มีไล้, "การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 4, 29 มกราคม - 30 เมษายน 2015, พะเยา ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2023 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐาปกรณ์ ชุมพล, อาจารย์, "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวไทยเสริมโพรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
2021 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐาปกรณ์ ชุมพล, "สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากสารสกัดถั่วและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021