Conference

Article
การค้นหาและปรับปรุงสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทเพื่อเป็นเชื้อควบคุมเชื้อโรคพืช
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-