Person Image

  Education

  • B.Sc (Physics) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
  • M.Sc (Chemical Physics), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Materials Science), National University of Singapore, Singapore, 2552

  Expertise Cloud

  Core/shell structureAmmoniaengineeringExchange bias effectExchange bias fieldExchange-bias fieldsFC and ZFC curvesFeCo nanoparticlesFeNi NanoparticleFePtFePt filmFerritesFerromagnetic behaviorsGadoliniumGas filterGas sensorGO sheetgraphene oxide/chitosan spongeGraphene quantum dot for sensorHeat transfer rateHexagonal wurtzite structureHigh coercivityHigh coercivity and diffusionHydrothermalHydrothermal MethodHydrothermal methodsHyrothermal techniqueHysteresis LoopHysteresis loopsIncreasing value of agricultureal wastesiodine-131Layered StructureLi+ ion doping . 510 nmLithium-doped zinc oxide semiconductorMagnetMagnetic materialsMagnetic momentsMagnetic nanofluidsMagnetic propertiesMagnetic textureMagnetismMagnetizationMagnetization measurementsMagnetocaloric effectMagnetometersMetal oxide doped ZnO and rGO for gas sensor and photochatalyticMn3O4 NP’sMn3O4/x%GO NC’sMorphology.MOS gas SensingnanocompositesNanorodsOil palm leavesReduced graphene oxiderGOSaturation magnetizationZinc oxideZnO nanorodZnO nanorodsกราฟีนการเจือการสุกของผลไม้ข้าวขี้เถ้าแกลบ (Rice husks)คาร์บอไนเซชันชานอ้อยชานอ้อย (Bagasse)ซิงค์ออกไซด์ซิงค์ออกไซด์ ไฮโดรเทอร์มอลซีเมนต์ (Cement)ถ่านกัมมนันต์ถ่านกัมมันต์ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)ที่นอนยางพาราแบบใหม่ทุเรียนไทเทเนียมนวัตกรรมสูตรน้ำยางผลิตภัณฑ์ของเถ้าชานอ้อยผลิตภัณฑ์ยางผลึกเหลวแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิดแผ่นยางปูพื้นพัฒนากระบวนการผลิตพื้นที่ผิวเมล่อนรีดิวซ์กราฟีนโรงไฟฟ้าพระนครใต้โลหะโลหะหนักวิธีการฮัมเมอร์วิธีฮัมเมอร์สังคมผู้สูงวัยสารชีวโมเลกุลสารตัวเติมชนิดใหม่อนุกรมฟูเรียร์อะโนไดซ์อะลูมิเนียมอุตสาหกรรมไฮโดรเทอร์มอลไฮโรเทอร์มอล

  Interest

  ์Nanomaterials, Metal oxide doped ZnO and rGO for gas sensor and photochatalytic, Increasing value of agricultureal wastes, Graphene quantum dot for sensor

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
  • ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (80)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Microstructure evolution of Ni80Fe20-Cu deposited by electroplating under an applied fieldYi J., Li X., Ding J., Yin J., Thongmee S., Seet H.2007IEEE Transactions on Magnetics
  43(6),pp. 2980-2982
  3
  2Unique nanostructures in NiCo alloy nanowiresThongmee S., Pang H., Yi J., Ding J., Lin J., Lin J., Van L.2009Acta Materialia
  57(8),pp. 2482-2487
  56
  3Performance of NiO intercalated rGO nanocomposites for NH3 sensing at room temperatureSrirattanapibul S., Nakarungsee P., Issro C., Tang I.M., Thongmee S.2022Materials Science in Semiconductor Processing
  137
  2
  4Fabrication and magnetic properties of metallic nanowires via AAO templatesThongmee S., Pang H., Ding J., Lin J., Lin J.2009Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  321(18),pp. 2712-2716
  61
  5The structure and magnetic properties of NiO with different sizesYi J., Ding J., Thongmee S., Feng Y., Chow G.20082008 2nd IEEE International Nanoelectronics Conference, INEC 2008
  ,pp. 1047-1050
  2
  6Magnetic behavior of ZnO nanorods doped with silver (Ag3+) ionsRobkhob P., Herng T., Ding J., Tang I., Thongmee S.2017Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  17(8),pp. 5631-5636
  6
  7Ferromagnetic behavior due to Al3+ doping into ZnO nanorodsYingsamphancharoen T., Nakarungsee P., Herng T.S., Ding J., Tang I.M., Thongmee S.2016Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  419,pp. 274-281
  12
  8Magnetic Behavior of Iron-Rich Permalloy NanoparticlesBoonsong N., Tang I., Somyanonthanakun W., Thongmee S.2018Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  31(7),pp. 2173-2177
  0
  9Enhancement of room temperature ferromagnetism in C-doped ZnO films by nitrogen codopingYi J., Shen L., Pan H., Van L., Thongmee S., Hu J., Ma Y., Ding J., Feng Y.2009Journal of Applied Physics
  105(7)
  47
  10Exchange bias effect in FeCo nanoparticlesPotpattanapol P., Tang I., Somyanonthanakun W., Thongmee S.2018Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  31(3),pp. 791-796
  1
  11Effective strategies, mechanisms, and photocatalytic efficiency of semiconductor nanomaterials incorporating rgo for environmental contaminant degradationKaus N.H.M., Rithwan A.F., Adnan R., Ibrahim M.L., Thongmee S., Yusoff S.F.M.2021Catalysts
  11(3),pp. 1-27
  12
  12Correction to: Exchange Bias Effect in FeCo NanoparticlesPotpattanapol P., Tang I., Somyanonthanakun W., Thongmee S.2017Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  ,pp. 1
  0
  13Dependence of the magnetic properties of the dilute magnetic semiconductor Zn1−xMnxO nanorods on their Mn doping levelsThongjamroon S., Ding J., Herng T., Tang I., Thongmee S.2017Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  439,pp. 391-396
  7
  14Preliminary synthesis of calcium silicates using oil palm leaves and eggshellsSalprima Yudha S., Falahudin A., Kaus N.H.M., Thongmee S., Ikram S., Asdim A.2020Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis
  15(2),pp. 561-567
  0
  15Fabrication and magnetic properties of electrodeposited Ni/Cu nanowires using the double bath methodMaleak N., Potpattanapol P., Bao N., Ding J., Wongkokuo W., Tang I., Tang I., Thongmee S., Thongmee S.2014Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  354,pp. 262-266
  27
  16Magnetic properties and magneto-impedance effect of CoNiFe/Cu composite wires by electroplatingYi J., Li X., Ding J., Koh C., Thongmee S., Seet H.2007Physica Scripta T
  T129,pp. 132-135
  1
  17Enhanced room temperature NH3 sensing of rGO/Co3O4 nanocompositesSrirattanapibul S., Nakarungsee P., Issro C., Tang I.M., Thongmee S.2021Materials Chemistry and Physics
  272
  6
  18TiO2∙rGO nanocomposite as a photo catalyst for the reduction of Cr6+Khamboonrueang D., Khamboonrueang D., Srirattanapibul S., Tang I., Thongmee S.2018Materials Research Bulletin
  107,pp. 236-241
  27
  19Nitrogenation of the samarium-cobalt intermetallic, Sm2Co7Methasiri T., Thongmee S., Thongmee S., Varamit S., Tang I., Tang I.2001Modern Physics Letters B
  15(3),pp. 97-103
  1
  20Nanocrystalline formation in amorphous Fe79B16Si5 and Fe78B13Si9 ribbonsThongmee S., Issro C., Roongkeadsakoon S., Winotai P., Tang I.M.1999Modern Physics Letters B
  13(6-7),pp. 175-179
  4
  21Increased bound magnetic polaron formation in the dilute magnetic semiconductor Zn1-xNixORobkhob P., Tang I.M., Thongmee S.2020Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology
  260
  4
  22Cation distribution in bismuth-doped M-type barium hexaferriteWinotai P., Thongmee S., Tangab I., Tangab I.2000Materials Research Bulletin
  35(11),pp. 1747-1753
  18
  23Magnetic properties of highly-ordered Ni, Co and their alloy nanowires in AAO templatesPan H., Yi J.B., Liu B.H., Thongmee S., Ding J., Feng Y.P., Lin J.Y., Lin J.Y.2006Solid State Phenomena
  111,pp. 123-126
  1
  24Enhancement of Virtual Magnetic Moment Formation in ZnO NPs by Li+ Ion DopingTanyawong S., Tang I.M., Herng T.S., Thongmee S.2020Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  33(9),pp. 2851-2859
  3
  25Sb substitution into ZnO nano-composite: Ferromagnetic behaviorNakarungsee P., Chen G., Herng T., Ding J., Tang I., Talabthong S., Thongmee S.2016Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  397,pp. 79-85
  9
  26A new type of dilute magnetic semiconductor: Saturation magnetization dependence on level of nonmagnetic ion dopingRobkhob P., Thongmee S., Tang I.2018Current Applied Science and Technology
  18(2),pp. 119-125
  0
  27Ferromagnetism in ZnO nanowires derived from electro-deposition on AAO template and subsequent oxidationYi J., Pan H., Lin J., Ding J., Feng Y., Thongmee S., Liu T., Gong H., Wang L.2008Advanced Materials
  20(6),pp. 1170-1174
  135
  28Magnetic properties of highly-ordered Ni, Co and their alloy nanowires in AAO templatesPan H., Yi J., Liu B., Thongmee S., Ding J., Feng Y., Lin J., Lin J.2006Solid State Phenomena
  111,pp. 123-126
  2
  29Efficacy of a graphene oxide/chitosan sponge for removal of radioactive iodine-131 from aqueous solutionsSuksompong T., Thongmee S., Sudprasert W.2021Life
  11(7)
  3
  30Fabrication and magnetic properties of metal nanowires via AAO templatesThongmee S., Pang H., Ding J., Yi J., Lin J., Lin J.20082008 2nd IEEE International Nanoelectronics Conference, INEC 2008
  ,pp. 1116-1120
  4
  31Aging time effect on the formation of alumina nanowires on AAO templatesThongmee S., Ding J., Jiabao Y., Pan H., Yi J., Lin J., Lin J.2008Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry
  38(6),pp. 469-474
  5
  32Magnetic Properties of the Dilute Magnetic Semiconductor Zn1-xCoxO NanoparticlesRobkhob P., Tang I.M., Thongmee S.2019Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  32(11),pp. 3637-3645
  6
  33Effect of silver doping on antidiabetic and antioxidant potential of ZnO nanorodsRobkhob P., Ghosh S., Bellare J., Jamdade D., Tang I.M., Thongmee S.2020Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
  58
  19
  34The structure and magnetic properties of metal and alloy nanowires via aao templateThongmee S., Pang H.L., Yi J.B., Ding J., Lin J.Y., Lin J.Y., Van L.H.2009International Journal of Nanoscience
  8(1-2),pp. 75-80
  1
  35High performance Cr doped ZnO by UV for NH3 gas sensorNakarungsee P., Srirattanapibul S., Issro C., Tang I.M., Thongmee S.2020Sensors and Actuators, A: Physical
  314
  23
  36Magnetic and morphological properties of electrodeposited thick FePt films on metallic (Au, Ag, Cu) underlayersThongmee S., Thongmee S., Tang I., Tang I.2013Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  26(11),pp. 3263-3269
  1
  37Enhancement of photocatalytic by Mn3O4 spinel ferrite decorated graphene oxide nanocompositesImboon T., Khumphon J., Yotkuna K., Tang I.M., Thongmee S.2021SN Applied Sciences
  3(6)
  6
  38Effect of sputtered seed layer on electrodeposited NiFe/Cu composite wiresLi X., Yi J., Seet H., Yin J., Thongmee S., Ding J.2007IEEE Transactions on Magnetics
  43(6),pp. 2983-2985
  7
  39Synthesis of Graphene-Hydroxyapatite Nanocomposites for Potential Use in Bone Tissue EngineeringGhosh S., Ghosh S., Ghosh S., Bhagwat T., Kitture R., Thongmee S., Webster T.J., Webster T.J., Webster T.J., Webster T.J.2022Journal of Visualized Experiments
  2022(185)
  0
  40FePt films fabricated by electrodepositionThongmee S., Ding J., Lin J., Blackwood D., Yi J., Yin J.2007Journal of Applied Physics
  101(9)
  21
  41Magnetic and morphological properties of CoCu nanowiresThongmee S., Thongmee S., Thongmee S., Tang I., Tang I.2014Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  14(5),pp. 3868-3871
  1
  42Photo catalytic reduction of Cr6+ by ZnO decorated on reduced graphene oxide (rGO) NanocompositesSrirattanapibul S., Tang I.M., Thongmee S.2020Materials Research Bulletin
  122
  14
  43Tuning of heat transfer rate of cobalt manganese ferrite based magnetic fluids in varying magnetic fieldMarimuthu M., Sechassalom S., Thongmee S.2017Medziagotyra
  23(3),pp. 294-299
  0
  44Synthesis and characterization of ferromagnetic nanowires using AAO templatesThongmee S., Ma Y.W., Ding J., Yi J.B., Sharma G.2008Surface Review and Letters
  15(1-2),pp. 91-96
  6
  45Size-dependent magnetism and spin-glass behavior of amorphous NiO bulk, clusters, and nanocrystals: Experiments and first-principles calculationsYi J., Ding J., Feng Y., Peng G., Chow G., Kawazoe Y., Liu B., Yin J., Thongmee S.2007Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  76(22)
  90
  46Mechanical alloying of Sm and Fe mixtures having the molar ratio of 1/2 and 1/3Thongmee S., Tang I., Tang I., Methasiri T.2000Materials Research Bulletin
  35(13),pp. 2183-2188
  2
  47Local field fluctuations in the substituted aluminum iron garnets, Y3Fe5-xAlxO12Thongmee S., Winotai P., Tang I., Tang I.1999Solid State Communications
  109(7),pp. 471-476
  50
  48Effect of flame retardant on the physical and mechanical properties of natural rubber and sugarcane bagasse compositesYotkuna K., Chollakup R., Imboon T., Kannan V., Thongmee S.2021Journal of Polymer Research
  28(12)
  1
  49Fluctuations in the local fields due to Al3+ ions substitution in the M-type barium hexaferrites, BaFe12-xAlxO12Thongmee S., Osotchan T., Winotai P., Tang I.M., Tang I.M.1998International Journal of Modern Physics B
  12(27-28),pp. 2847-2855
  8
  50Photosynthetic microbes in nanobiotechnology: Applications and perspectivesNitnavare R., Nitnavare R., Bhattacharya J., Bhattacharya J., Thongmee S., Ghosh S., Ghosh S.2022Science of the Total Environment
  841
  0
  51Diffusion induced columnar structure, high perpendicular anisotropy and low transformation temperature in thick FePt filmsThongmee S., Thongmee S., Liu B., Ding J., Yi J.2010Thin Solid Films
  518(23),pp. 7053-7058
  6