แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอุไร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอุไร 3 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมแก่บุคลากร ,29 มิ.ย. 2012 - 29 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สาธิตในงานเกษตรแฟร์,5 พ.ค. 2012 - 5 พ.ค. 2012
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า แหล่งทุน :สวพ. ม. เกษตร,16 พ.ย. 2004 - 30 ก.ย. 2005
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการฝ่ายสาธิตอาหาร "งานโครงการหลวง 41" ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสาธิตอาหาร "งานโครงการหลวง 41" เรื่อง สเปรดโปรตีนเกษตร,10 ส.ค. 2010 - 10 ส.ค. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอุไร 1 ปีล่าสุด

Year Public 6
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 2 มีนาคม 2554 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2650 หน้า 13 เรื่อง "มก.คิดสูตรแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง" ,2 มี.ค. 2011 - 2 มี.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 4 มีนาคม 2554 หน้า 7 คอลัมภ์ ทำได้ไม่จน เรื่อง "แซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง เปิบสะดวก เพื่อคนรักสุขภาพ",4 มี.ค. 2011 - 4 มี.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดย หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 8 มีนาคม 2554 หน้า 12 เรื่อง "แซนด์วิชสเปรด น้ำนมถั่วเหลือง สูตรไขมันต่ำเอาใจคนรักสุขภาพ",8 มี.ค. 2011 - 8 มี.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า 24 เรื่อง "แซนด์วิชเพื่อสุขภาพสูตรน้ำนมถั่วเหลือง ",14 มี.ค. 2011 - 14 มี.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยนิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 499 คอลัมภ์ ผลิตภัณฑ์น่าชิม เรื่อง "นักวิจัย มก.คิดสูตรแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง ลดไขมัน สะดวก อร่อย อิ่มท้องอย่างสุขภาพดี" ,15 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ร่วมคุยและเสนอรผลงาน รายการคลินิกชีวรักษ์ ออกอากาศสดผ่านสถานี Health Plus Channel วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 - 15.30 น.,25 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011