ภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

applied linguisticsAttitudecommunity’s supportcorpusdiscourseEdmodoEducational TV Programe-learningEnglishEnglish newspapersEnglish Readinggenre analysisIntroductionJustin BieberLanguage EvaluationLanguage Learning Strategieslanguage variationlearning strategiesLearning styleLinguisticslistening problemslocal attitudemass mediaMethodsmotivationObjectivenessperceptionspopular musicpresentation skillsproductive levelproficiencyreactionsreadingreading competencereading comprehensionReading strategiesreading techniquesReading comprehensionreceptive levelRegional dialectResearch articlesresidents’ supportrhetorical structuresSecond Language Writingself-assessmentsmartphonessocial mediaSocial networking websitespeaking skillssyntactic characteristicssystemic functional linguisticsThaiThai learnersundergraduateUndergraduate StudentsVietnamese learnersvocabularyvocabulary instructionWriting English News Storiesกลวิธีการเรียนภาษาการจัดการความรู้การใช้ภาษาการตั้งชื่อการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษการประเมินหลักสูตรการแปลการแปลภาษาจีนการฟังการมีส่วนร่วมทางการเมืองการสอนภาษาจีนการสอนภาษาอังกฤษการสื่อสารความเชื่อความเป็นไทยความเป็นอื่นความหมายค่ายภาษาอังกฤษจังหวัดกาญจนบุรีชื่อเล่นชุมชนออนไลน์ทัศนคติเทคนิคพรางเสียงคู่นโยบายการศึกษานโยบายรัฐบาลนโยบายสาธารณะนวนิยายเชิงปรัชญาบทบาทสมมุติประชาคมอาเซียนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาษาจีนภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมายาคติวัฒนธรรมวาทกรรมศาสนาสามัญทัศน์อัตลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์

Executives


Persons (ภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

ดร. ภัทรภร รักเรียน, อาจารย์

patraporn.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-1105-6

Avata

ดร. เพ็ญสินี กิจค้า, อาจารย์

pensinee.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-1105-6

Avata

นาง ปริชาติ สาลารัตน์, อาจารย์

parichart.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 3600-4 ext 7736


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 17 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 93 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 207 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 119 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 88 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 50 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 43 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)