สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม คณะประมง บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Anemonefish, AstaxathinAquacultureAquaculture PondsBarramundiBiomechanicalchaetoceroschlorellaCITESClarificationCondition factorculturalcultureDUF6 42 cellenvironmental factorshatchHeat StoragelightMangrove crabMaricultureMechanismMicrosatellite diversityPond cultureSalinitySamutsongkhramStock improvementStratificationwavelengthsกับสิ่งแวดล้อมการคัดเลือกจีโนมการทำประมงการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการเลี้ยงการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลอเรลล่าความเป็นพิษความยาวคลื่นความยาวคลื่นแสงคีโตเซอรอสคุณภาพน้ำจ. สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามน้ำบ่อซีเมนต์ปฏิกิริยาร่วมทางพันธุกรรมประชาชนปลากระเบนราหูปลากระพงขาวปลากะพงขาวปลาการ์ตูนปลาการ์ตูน , การพัฒนา,แทนนินปากแม่น้ำแม่กลองปูทะเลปูทะเล ,จุลินทรีย์, Protein Sปูแสมพรรณไม้น้ำประดับพื้นท้องน้ำแพลงก์ตอนพืชม้าน้ำ, อนุรักษ์, seahorseแม่น้ำแม่กลองลูกชีวภาพ, จุลินทรีย์, น้ำทะเลศักยภาพศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปูทสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาเหตุการตายของปลาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำแสงหลอดLEDหอยแมลงภู่อนุรักษ์อัลตร้าโซนิค(Ultrasonic)อาหารอาหารสูตรโปรตีนจากพืช

Executives


Persons (สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิชาการประมง ขำนาญการ 1 คน, นักวิชาการประมง 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 7 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.41 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)