คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
10 10 1.630 28.770
20 30.400
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 7 ---
7 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 0.00 14 2.815

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3
9 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)1292.20027.991
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)00002---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)-142,814,640.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)3099000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-นายวีรกิจจรเกตุ
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-นายวีรกิจจรเกตุ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง OLYMPUS150,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง OLYMPUS150,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์สองตากำลังขยายสูง Hand100,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยกล้องจุลทรรศน์สองตากำลังขยายสูง Hand100,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องถ่ายภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง100,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องถ่ายภาพเสมือนจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง100,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Tomy248,320.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Tomy248,320.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้ง Tomy450,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้ง Tomy450,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ทำ BOD230,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ทำ BOD230,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยหม้อนึ่งอัดความดัน129,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยหม้อนึ่งอัดความดัน129,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย วีรกิจ จรเกตุ, นักวิจัย
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
Email: ffiswkj@ku.ac.th
โทร. 089-8821863
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (-LAB22)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาย ศุภชัย สัมมาวุฒธิ, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.125
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.125
- Leader
0.125
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วีรกิจ จรเกตุ, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
หัวหน้ากรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
29.404
+ Univ. Project
1.500
- Leader
0.750
- Co-
0.750
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
27.904
- Leader
0.383
- Co-
27.522
- Ads.
0.000
+ Research Unit
2
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
28
- Equip Price (Baht)
5,629,280.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศิริรัตน์ หมวกใหม่, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.681
+ Univ. Project
0.940
- Leader
0.530
- Co-
0.230
- Ads.
0.180
+ Ext. Project
0.741
- Leader
0.000
- Co-
0.741
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง)
สายสัมพันธ์:
สมาชิกกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.786
+ Univ. Project
0.700
- Leader
0.350
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.086
- Leader
0.000
- Co-
0.086
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0