Award

Article
การศึกษาเปรียบเทียบฟางข้าวและข้าวฟ่างในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะ
Award
รางวัลดีเยี่ยมในการนำเสนอแบบบรรยาย
Branch
สัตวศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ชาติ
Received
27 มกราคม 2015
Related Link
-