Journal

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะนาวและพืชสกุลส้มที่ให้รสเปรี้ยวด้วยเครื่องหมาย ISSR
วารสารวิชาการเกษตร (ISSN: 01258389)
40
2
188-199
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-