Journal

การประเมินคุณภาพผลและสารเบต้าแคโรทีนในประชากรฟักทอง F3-Pach และ F4-Paka ที่พัฒนามาจากฟักทองพันธุ์พื้นเมือง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
5
2
38-47
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-