Journal

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสมุนไพรสูตรน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ขมิ้นชัน (Curcuma longa) กระชายดำ (Kaempferia parviflora) และ ไพล (Zingiber cassumunar Roxb)
วารสารเกษตรพระวรุณ (ISSN: 16858379)
17
1
159-170
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-