Journal

NUCLEIC ACIDS RESEARCH (ISSN: 03051048)
43
D1
D110-D116
มกราคม 2015
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาโอลิโกนิวคลิโอไทด์ที่จับแบบเกลียวสาม เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็ง แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2018