Journal

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของราษฎรท้องถิ่นที่ป่าบ้านช่องแคบ สามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Journal of Tropical Plants Research (ISSN: 19062648)
4
4
32-44
ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-