Journal

Article
ผลของวิธีการทำแห้งต่อสีและปริมาณน้ำมันหอมระเหยของผลิตภัณฑ์ข่าแห้ง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2012
Page
201-204
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-