Journal

รูปแบบพันธุกรรมสายแม่กลุ่มใหม่ที่พบจากการศึกษาบนไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอของหมาใน (Cuon alpinus) ในกรงเลี้ยง
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. (ISSN: 08582297)
21
1
1-9
มกราคม - มิถุนายน 2011
ชาติ
-
-
-
-