การสำรวจและศึกษาวิธีการจัดการประชากรช้างป่าอย่างแม่นยำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว