นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis เพื่อระบุสายพันธุ์ก่อโรคในระดับภาคสนามและห้องปฏิบัติการ