การศึกษาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติเพื่อประยุกย์ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม