การประยุกต์สมบัติการกระตุ้นเชิงแสงของสารเชิงประกอบระหว่างสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้สำหรับการพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดเทียม