การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "Impact of Streptomyces sp. AH04 on bacterial community and the promotion of Brassica alboglabra growth in the plant-parasitic nematode infested soil", 43rd New Phytologist Symposium: Interaction networks and trait evolution 1-4 July 2019 Zurich, Switzerland , 1 - 4 กรกฎาคม 2019, Zurich สมาพันธรัฐสวิส