การจำลองการกระจายอากาศเย็นในโรงเรือนเพาะเห็ดหอมโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลพร้อมจัดสร้างระบบ


แสดงความคิดเห็น

(0)