การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสำรวจมลภาวะทางอากาศ

Publish Year International Conference 1
2019 exYotsarayuth Seekaew, exIwarin Posri, exSarun Arunragsa, exNattapong Tongrod, exNatthapol Watthanawisuth, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Amplification of gas sensor sensitivity for toxic gas detecting drone", The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10 - 12 กรกฎาคม 2019, The Zign Hotel, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย