รถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์