กิจกรรมหุ่นยนต์ 3 มิติสำหรับการเกษตรแบบผสมผสานด้วยความแม่นยำสูง