ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของธุรกิจโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสำหรับการก้าวไปสู่การมีคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม


แสดงความคิดเห็น

(0)