องค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากชะเอมเทศในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Transformation and In Vitro Culture of Licorice (Glycyrrhiza glaba L.) for Secondary Metabolite Production", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย