การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง


แสดงความคิดเห็น

(0)