การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ex Kulsawasd Jitkajornwanich, "Nearly Ballistic Electron Transport in an Out-of-Plane Nanoscale Defect-Void Channel", IEEE Transactions on Electron Devices, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 2601-2606
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsuwan, Varakorn, ex Jitkajornwanich, K., inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Microcorona Discharge-Mediated Nonthermal Atmospheric Plasma for Seed Surface Modification", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 817-830
Publish Year International Conference 1
2017 exPawita Bunme, exNatthaporn Khamsen, exVarakorn Kasemsuwan, exKulsawasd Jitkajornwanich, exAchara Pichetjamroen, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Polarity effect of pulsed corona discharge plasma on seed surface modification", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017; , 8 - 10 มีนาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย