การใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์ในการย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แล้วที่ปนเปื้อนในดินและการตรวจติดตามประสิทธิภาพและกิจกรรมของแบคทีเรียตรึงเซลล์ในดินปนเปื้อน