การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดรูปร่างคล้ายดาวที่เชื่อมต่อกับอนุพันธ์ของไพเพอริดีนเพื่อเป็นสารเติมแต่งเพิ่มเสถียรภาพต่อแสง สำหรับพอลิแลคติกแอซิด