การสังเคราะห์ Ag/3DOM TiO2 ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซลเจลโดยใช้แม่แบบ PMMA